Секція 5. Початкова освіта1.  Лабанська Світлана Михайлівна (СЗОШ №1) Компетентнісний підхід у вивченні математики у початковій школі
 
Стаття: https://goo.gl/iScr8Q
  1. Васильєва Тетяна Іванівна (ЗОШ №2) Ігрові технології як засіб розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості молодшого школяра
Відео:
  1. Пермякова Антоніна Михайлівна (СЗОШ №5) Акмеологічний підхід у діяльноті вчителів початкової школи
  1. Пухальська Любов Василівна (СЗОШ №5) Гуманно-особистісний підхід як засіб розкриття потенціалу молодших школярів
  1. Бега Мальвіна Василівна (СЗОШ №5) Ігрові технології на уроках рідної мови під час вивчення теми «Іменник» у початкових класах
  1. Попович Людмила Анатоліївна, Татаурова Світлана Анатоліївна (СЗОШ №5) Мовні ігри та ігрові ситуації на уроках рідної мови під час вивчення теми «Займенник» у початкових класах
  1. Божко Анжела Іпатіївна (СЗОШ №5) Реалізація діяльнісного підходу при вивченні таблиці множення
  1. Васильчук Лідія Степанівна (ЗОШ №7) Розвиток активної творчої особистості учнів, активізація розумової діяльності школярів початкової школи з використанням інноваційних технологій навчання
  1. Королюк Т.М. (НВК №8) Роль міжпредметних зв’язків у навчанні молодших школярів математики
10.  Мелекесцева М.М. (НВК №8) Інформаційно-комунікаційні технології розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів
 
Відео:
11.  Матійчук Н.В. (НВК №8) Формування екологічної культури молодших школярів у процесі ігрової діяльності
Відео:
12.  Гораш Л.А. (НВК №9) Вивчення та використання народознавчого матеріалу на уроках та в позаурочний час
 
13.  Продан М.Г. (НВК №9) Використання елементів театральної педагогіки на уроках в початковій школі
14.  Макеєва С.О. (ЗОШ №10) Формування читацької компетентності учнів початкових класів
15.  Сварник Інна Василівна (ЗОШ №12) Здоров’язбережувальні освітні технології у початковій школі 
16.  Дубінська Віра Дмитрівна (ЗОШ №12) Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів

17.  Гвоздій І.О. (НВК №14) Розвиток креативного мислення молодших школярів засобами інформаційно-комунікативних технологій 
18.  Сморжевська Жанна Людвігівна (ЗОШ №17) Впровадження інтерактивних форм навчання у початковій школі як найбільш ефективний шлях підвищення якості знань і зацікавленості в навчанні

Комментариев нет:

Отправить комментарий